NRG Energy Inc. (NRG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 543 000 26 989 000 9 093 000 9 821 000 9 478 000
Property, plant and equipment w tys. USD 1 692 000 1 688 000 2 547 000 2 593 000 3 048 000
Rotacja aktywów trwałych 18,64 15,99 3,57 3,79 3,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $31 543 000K ÷ $1 692 000K
= 18,64


Analiza porównawcza

2022