NRG Energy Inc. (NRG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 10 841 000 6 028 000 3 088 000 3 600 000 4 415 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 915 000 1 915 000 2 359 000 2 398 000 3 317 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,37 3,15 1,31 1,50 1,33

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $10 841 000K ÷ $7 915 000K
= 1,37


Analiza porównawcza

2021