NRG Energy Inc. (NRG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 16 231 000 10 841 000 6 028 000 3 088 000 3 600 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 982 000 7 915 000 1 915 000 2 359 000 2 398 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,25 1,37 3,15 1,31 1,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $16 231 000K ÷ $12 982 000K
= 1,25


Analiza porównawcza

2022