NRG Energy Inc. (NRG)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD -256 000 1 221 000 2 187 000 510 000 4 438 000
Kapitał własny w tys. USD 2 906 000 3 828 000 3 600 000 1 680 000 1 658 000
ROE -8,81% 31,90% 60,75% 30,36% 267,67%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-256 000K ÷ $2 906 000K
= -8,81%


Analiza porównawcza

2023