NRG Energy Inc. (NRG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 541 000 430 000 250 000 3 905 000 345 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 013 000 10 237 000 6 833 000 886 000 1 327 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 500 000 12 982 000 7 915 000 1 915 000 2 359 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,58 0,82 0,89 2,50 0,71

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($541 000K + $5 013 000K) ÷ $9 500 000K
= 0,58


Analiza porównawcza

2023