NRG Energy Inc. (NRG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 430 000 250 000 3 905 000 345 000 563 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 10 237 000 6 833 000 886 000 1 327 000 1 386 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 12 982 000 7 915 000 1 915 000 2 359 000 2 398 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,82 0,89 2,50 0,71 0,81

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($430 000K + $10 237 000K) ÷ $12 982 000K
= 0,82


Analiza porównawcza

2022