Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 140 900 86 300 121 600 78 700 114 900 193 200 205 100 268 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 400 38 800 38 500 42 000 38 000 37 300 36 800 41 700
Należności w tys. USD 114 300 115 200 111 700 119 100 101 600 102 200 109 800 101 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 155 900 209 300 221 100 143 300 137 200 129 100 119 700 166 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,87 1,15 1,23 1,67 1,85 2,58 2,94 2,48

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($140 900K + $36 400K + $114 300K) ÷ $155 900K
= 1,87


Analiza porównawcza

2023/Q4