Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 114 900 193 200 205 100 268 400 339 800 366 100 164 400 176 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 000 37 300 36 800 41 700 38 400 20 600 36 300 32 000
Należności w tys. USD 101 600 102 200 109 800 101 700 91 300 93 600 94 800 96 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 137 200 129 100 119 700 166 000 204 300 203 200 271 000 149 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,85 2,58 2,94 2,48 2,30 2,36 1,09 2,04

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($114 900K + $38 000K + $101 600K) ÷ $137 200K
= 1,85


Analiza porównawcza

2022/Q4