Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 753 200 678 400 690 600 638 600 851 100
Aktywa razem w tys. USD 1 146 500 1 198 700 1 320 700 1 404 600 1 562 700
Rotacja aktywów razem 0,66 0,57 0,52 0,45 0,54

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $753 200K ÷ $1 146 500K
= 0,66


Analiza porównawcza

2023