Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 678 400 690 600 638 600 851 100 772 600
Aktywa razem w tys. USD 1 198 700 1 320 700 1 404 600 1 562 700 1 174 100
Rotacja aktywów razem 0,57 0,52 0,45 0,54 0,66

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $678 400K ÷ $1 198 700K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022