Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zysk (strata) netto -263 300 -112 000 -27 200 -199 500 4 600 131 100 21 800
Amortyzacja 61 900 52 700 62 800 72 000 73 000 54 400 48 300
Zmiana stanu należności 12 700 10 300 20 300 -67 600 36 500 -9 200 16 300
Zmiana stanu zapasów 1 900 4 800 -13 800 -2 300 -2 900 -7 900 3 900
Zmiana stanu gotówki 26 000 -224 900 122 000 80 900 -43 700 29 900 -8 300
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -110 900 -106 300 18 200 60 700 83 700 115 900 106 200
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -63 200 -45 300 -18 000 -10 200 -8 600 -8 400 -6 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 31 900 -77 500 274 400 19 300 -286 400 -11 600 -146 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 152 900 -8 000 -150 600 -10 000 -182 300 -95 000 71 800