Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 339 800 217 800 136 900 180 600 150 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 400 13 800 41 700 9 400 12 900
Należności w tys. USD 91 300 71 000 138 600 102 100 111 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 204 300 147 000 117 800 102 200 217 500
Wskaźnik płynności szybkiej 2,30 2,06 2,69 2,86 1,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($339 800K + $38 400K + $91 300K) ÷ $204 300K
= 2,30


Analiza porównawcza

2021