Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 140 900 114 900 339 800 217 800 136 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 400 38 000 38 400 13 800 41 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 155 900 137 200 204 300 147 000 117 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,14 1,11 1,85 1,58 1,52

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($140 900K + $36 400K) ÷ $155 900K
= 1,14


Analiza porównawcza

2023