Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 339 800 217 800 136 900 180 600 150 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 400 13 800 41 700 9 400 12 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 204 300 147 000 117 800 102 200 217 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,85 1,58 1,52 1,86 0,75

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($339 800K + $38 400K) ÷ $204 300K
= 1,85


Analiza porównawcza

2021