Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 224 400 233 500 9 300
Aktywa razem w tys. USD 1 198 700 1 320 700 1 404 600 1 562 700 1 174 100
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,16 0,15 0,01

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $1 198 700K
= 0,00


Analiza porównawcza

2022