Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 484 800 331 700 348 600 326 400 317 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 204 300 147 000 117 800 102 200 217 500
Wskaźnik płynności bieżącej 2,37 2,26 2,96 3,19 1,46

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $484 800K ÷ $204 300K
= 2,37


Analiza porównawcza

2021