Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 313 600 274 600 484 800 331 700 348 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 155 900 137 200 204 300 147 000 117 800
Wskaźnik płynności bieżącej 2,01 2,00 2,37 2,26 2,96

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $313 600K ÷ $155 900K
= 2,01


Analiza porównawcza

2023