Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2021/Q1
(30 wrz 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 352 300 367 100 427 400 484 800 498 900 538 900 329 200 394 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 129 100 119 700 166 000 204 300 203 200 271 000 149 000 133 700
Wskaźnik płynności bieżącej 2,73 3,07 2,57 2,37 2,46 1,99 2,21 2,95

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $352 300K ÷ $129 100K
= 2,73


Analiza porównawcza

2022/Q3