Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 265 400 294 300 261 600 274 600 352 300 367 100 427 400 484 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 209 300 221 100 143 300 137 200 129 100 119 700 166 000 204 300
Wskaźnik płynności bieżącej 1,27 1,33 1,83 2,00 2,73 3,07 2,57 2,37

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $265 400K ÷ $209 300K
= 1,27


Analiza porównawcza

2023/Q3