Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja zapasów 10,74 10,05 12,92 6,40 6,40
Rotacja należności 6,59 6,68 7,56 8,99 6,14
Rotacja zobowiązań 9,16 7,01 6,68 8,58 6,04
Rotacja kapitału pracującego 4,78 4,94 2,46 3,46 3,69

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni 34,00 36,32 28,26 57,07 57,02
Cykl należności dni 55,39 54,66 48,25 40,58 59,44
Cykl zobowiązań dni 39,87 52,04 54,68 42,56 60,47

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,33 8,13 15,88 17,26 14,85
Rotacja aktywów razem 0,66 0,57 0,52 0,45 0,54