Myriad Genetics, Inc. (MYGN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Rotacja zapasów 12,92 6,40 6,40 5,17 4,06
Rotacja należności 7,56 8,99 6,14 7,57 6,93
Rotacja zobowiązań 6,68 8,58 6,04 6,82 7,78
Rotacja kapitału pracującego 2,46 3,46 3,69 3,45 7,74

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Cykl zapasów dni 28,26 57,07 57,02 70,65 89,97
Cykl należności dni 48,25 40,58 59,44 48,24 52,66
Cykl zobowiązań dni 54,68 42,56 60,47 53,56 46,90

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Rotacja aktywów trwałych 15,88 17,26 14,85 17,88 15,10
Rotacja aktywów razem 0,52 0,45 0,54 0,66 0,63