Mastec Inc. (MTZ)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 052 190 1 876 230 1 157 630 1 314 030 1 324 220
Aktywa razem w tys. USD 9 293 260 7 121 390 5 227 850 4 997 010 4 439 950
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,33 0,26 0,22 0,26 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 052 190K ÷ $9 293 260K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022