Mastec Inc. (MTZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 859 130 2 873 950 2 359 020 2 173 560 2 168 990
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 496 040 1 784 600 1 415 200 1 219 130 1 283 610
Wskaźnik płynności bieżącej 1,55 1,61 1,67 1,78 1,69

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 859 130K ÷ $2 496 040K
= 1,55


Analiza porównawcza

2022