Mastec Inc. (MTZ)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 8 586 330 6 805 740 5 270 880 6 070 240 5 939 310
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 109 870 663 063 571 269 535 029 669 712
Rotacja zobowiązań 7,74 10,26 9,23 11,35 8,87

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $8 586 330K ÷ $1 109 870K
= 7,74


Analiza porównawcza

2022