Mastec Inc. (MTZ)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 8 586 330 6 805 740 5 270 880 6 070 240 5 939 310
Zapasy w tys. USD 117 969 92 595 89 645 100 069 113 709
Rotacja zapasów 72,78 73,50 58,80 60,66 52,23

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $8 586 330K ÷ $117 969K
= 72,78


Analiza porównawcza

2022