Mastec Inc. (MTZ)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 191 700 1 146 050 1 050 100 1 112 940 970 109
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 778 040 7 951 780 6 320 980 7 183 190 6 909 420
Marża zysku ze sprzedaży brutto 12,19% 14,41% 16,61% 15,49% 14,04%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 191 700K ÷ $9 778 040K
= 12,19%


Analiza porównawcza

2022