Mastec Inc. (MTZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 370 592 360 736 423 118 71 427 27 422
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 970 830 1 401 300 1 061 760 1 151 740 103 888
Należności w tys. USD 1 399 730 1 019 320 784 488 850 326 1 923 970
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 496 040 1 784 600 1 415 200 1 219 130 1 283 610
Wskaźnik płynności szybkiej 1,50 1,56 1,60 1,70 1,60

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($370 592K + $1 970 830K + $1 399 730K) ÷ $2 496 040K
= 1,50


Analiza porównawcza

2022