Mastec Inc. (MTZ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 778 040 7 951 780 6 320 980 7 183 190 6 909 420
Aktywa razem w tys. USD 9 293 260 7 121 390 5 227 850 4 997 010 4 439 950
Rotacja aktywów razem 1,05 1,12 1,21 1,44 1,56

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $9 778 040K ÷ $9 293 260K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022