Monster Beverage Corp. (MNST)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 287 010 3 055 690 2 669 460 2 649 830 2 469 830 2 732 430 3 076 190 2 936 740
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 187 284 141 847 143 608 132 243 165 254 150 320 115 906 126 226
Należności w tys. USD 1 333 000 1 190 350 1 016 200 1 051 640 1 175 590 1 039 780 896 658 849 157
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 162 580 1 187 510 1 001 980 1 121 720 1 093 610 1 044 360 965 076 932 240
Wskaźnik płynności szybkiej 4,14 3,70 3,82 3,42 3,48 3,76 4,24 4,20

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 287 010K + $187 284K + $1 333 000K) ÷ $1 162 580K
= 4,14


Analiza porównawcza

2023/Q2