Monster Beverage Corp. (MNST)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 311 050 5 541 350 4 598 640 4 200 820 3 807 180 3 369 040
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 136 480 2 432 840 1 874 760 1 682 230 1 511 810 1 231 360
Zysk ze sprzedaży brutto 3 174 570 3 108 510 2 723 880 2 518 580 2 295 380 2 137 690
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 1 584 720 1 797 470 1 633 150 1 402 940 1 283 620 1 198 790
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 571 960 1 801 420 1 626 160 1 415 960 1 293 270 1 201 620
Podatek dochodowy 380 340 423 944 216 563 308 127 300 268 380 945
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 191 620 1 377 480 1 409 590 1 107 840 993 004 820 678