Monster Beverage Corp. (MNST)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 311 050 5 541 350 4 598 640 4 200 820 3 807 180
Property, plant and equipment w tys. USD 516 897 313 753 314 656 298 640 243 051
Rotacja aktywów trwałych 12,21 17,66 14,61 14,07 15,66

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 311 050K ÷ $516 897K
= 12,21


Analiza porównawcza

2022