Monster Beverage Corp. (MNST)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 136 480 2 432 840 1 874 760 1 682 230 1 511 810
Zapasy w tys. USD 935 631 593 357 333 085 360 731 277 705
Rotacja zapasów 3,35 4,10 5,63 4,66 5,44

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 136 480K ÷ $935 631K
= 3,35


Analiza porównawcza

2022