Monster Beverage Corp. (MNST)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 764 900 4 682 110 3 140 960 2 316 310 1 804 170
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 001 980 965 076 749 988 661 097 601 145
Wskaźnik płynności bieżącej 4,76 4,85 4,19 3,50 3,00

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 764 900K ÷ $1 001 980K
= 4,76


Analiza porównawcza

2022