Monster Beverage Corp. (MNST)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 136 480 2 432 840 1 874 760 1 682 230 1 511 810
Zobowiązania handlowe w tys. USD 444 265 404 263 296 800 274 045 248 760
Rotacja zobowiązań 7,06 6,02 6,32 6,14 6,08

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 136 480K ÷ $444 265K
= 7,06


Analiza porównawcza

2022