Monster Beverage Corp. (MNST)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 669 460 3 076 190 2 061 770 1 331 020 958 163
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 143 608 115 906 80 091 84 228 83 740
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 001 980 965 076 749 988 661 097 601 145
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,81 3,31 2,86 2,14 1,73

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 669 460K + $143 608K) ÷ $1 001 980K
= 2,81


Analiza porównawcza

2022