Monster Beverage Corp. (MNST)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 287 010 3 055 690 2 669 460 2 649 830 2 469 830 2 732 430 3 076 190 2 936 740
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 187 284 141 847 143 608 132 243 165 254 150 320 115 906 126 226
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 162 580 1 187 510 1 001 980 1 121 720 1 093 610 1 044 360 965 076 932 240
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,99 2,69 2,81 2,48 2,41 2,76 3,31 3,29

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 287 010K + $187 284K) ÷ $1 162 580K
= 2,99


Analiza porównawcza

2023/Q2