Monster Beverage Corp. (MNST)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 311 050 5 541 350 4 598 640 4 200 820 3 807 180
Aktywa razem w tys. USD 8 293 100 7 804 780 6 202 720 5 150 350 4 526 890
Rotacja aktywów razem 0,76 0,71 0,74 0,82 0,84

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 311 050K ÷ $8 293 100K
= 0,76


Analiza porównawcza

2022