3M Co. (MMM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 986 000 5 213 000 4 314 000 3 969 000 3 893 000 3 589 000 2 984 000 3 359 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 821 000 1 068 000 1 213 000 1 050 000 891 000 969 000 971 000 988 000
Należności w tys. USD 4 750 000 4 852 000 4 947 000 4 638 000 4 532 000 4 722 000 4 914 000 4 815 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 297 000 15 466 000 10 936 000 10 556 000 9 523 000 9 543 000 9 896 000 9 152 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,76 0,72 0,96 0,91 0,98 0,97 0,90 1,00

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 986 000K + $821 000K + $4 750 000K) ÷ $15 297 000K
= 0,76


Analiza porównawcza

2023/Q4