3M Co. (MMM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 893 000 3 589 000 2 984 000 3 359 000 9 530 000 5 733 000 5 500 000 5 137 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 891 000 969 000 971 000 988 000 1 986 000 827 000 1 010 000 933 000
Należności w tys. USD 4 532 000 4 722 000 4 914 000 4 815 000 9 320 000 4 916 000 4 991 000 4 817 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 523 000 9 543 000 9 896 000 9 152 000 18 070 000 9 635 000 9 440 000 8 363 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,98 0,97 0,90 1,00 1,15 1,19 1,22 1,30

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 893 000K + $891 000K + $4 532 000K) ÷ $9 523 000K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022/Q4