3M Co. (MMM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 229 000 70 710 000 32 184 000 32 136 000 32 765 000
Property, plant and equipment w tys. USD 9 178 000 18 858 000 9 421 000 9 333 000 8 738 000
Rotacja aktywów trwałych 3,73 3,75 3,42 3,44 3,75

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $34 229 000K ÷ $9 178 000K
= 3,73


Analiza porównawcza

2022