3M Co. (MMM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 32 681 000 34 229 000 35 355 000 32 184 000 32 136 000
Property, plant and equipment w tys. USD 9 159 000 9 178 000 9 429 000 9 421 000 9 333 000
Rotacja aktywów trwałych 3,57 3,73 3,75 3,42 3,44

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $32 681 000K ÷ $9 159 000K
= 3,57


Analiza porównawcza

2023