3M Co. (MMM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 19 232 000 37 590 000 16 605 000 17 136 000 16 682 000
Zapasy w tys. USD 5 372 000 9 970 000 4 239 000 4 134 000 4 366 000
Rotacja zapasów 3,58 3,77 3,92 4,15 3,82

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $19 232 000K ÷ $5 372 000K
= 3,58


Analiza porównawcza

2022