3M Co. (MMM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 30 806 000 14 982 000 12 971 000 13 709 000 14 277 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 18 070 000 7 948 000 9 222 000 7 244 000 7 687 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,70 1,89 1,41 1,89 1,86

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $30 806 000K ÷ $18 070 000K
= 1,70


Analiza porównawcza

2021