3M Co. (MMM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 16 379 000 14 688 000 15 403 000 14 982 000 12 971 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 297 000 9 523 000 9 035 000 7 948 000 9 222 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,07 1,54 1,70 1,89 1,41

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $16 379 000K ÷ $15 297 000K
= 1,07


Analiza porównawcza

2023