3M Co. (MMM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 15 754 000 14 963 000 14 688 000 14 895 000 14 514 000 14 452 000 15 403 000 16 426 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 10 936 000 10 556 000 9 523 000 9 543 000 9 896 000 9 152 000 9 035 000 9 635 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,44 1,42 1,54 1,56 1,47 1,58 1,70 1,70

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $15 754 000K ÷ $10 936 000K
= 1,44


Analiza porównawcza

2023/Q2