3M Co. (MMM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD -9 164 000 4 086 000 7 369 000 6 772 000 6 060 000
Aktywa razem w tys. USD 50 580 000 46 455 000 47 072 000 47 344 000 44 659 000
Operacyjny ROA -18,12% 8,80% 15,65% 14,30% 13,57%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-9 164 000K ÷ $50 580 000K
= -18,12%


Analiza porównawcza

2023