3M Co. (MMM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 32 681 000 34 229 000 35 355 000 32 184 000 32 136 000
Aktywa razem w tys. USD 50 580 000 46 455 000 47 072 000 47 344 000 44 659 000
Rotacja aktywów razem 0,65 0,74 0,75 0,68 0,72

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $32 681 000K ÷ $50 580 000K
= 0,65


Analiza porównawcza

2023