3M Co. (MMM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 986 000 3 893 000 4 765 000 5 038 000 2 451 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 821 000 891 000 993 000 1 000 000 1 595 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 297 000 9 523 000 9 035 000 7 948 000 9 222 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,44 0,50 0,64 0,76 0,44

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 986 000K + $821 000K) ÷ $15 297 000K
= 0,44


Analiza porównawcza

2023