3M Co. (MMM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 893 000 9 530 000 5 038 000 2 451 000 3 233 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 891 000 1 986 000 1 000 000 1 595 000 1 090 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 523 000 18 070 000 7 948 000 9 222 000 7 244 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,50 0,64 0,76 0,44 0,60

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 893 000K + $891 000K) ÷ $9 523 000K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022