3M Co. (MMM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 3,83 3,58 3,77 3,92 4,15
Rotacja należności 6,88 7,55 7,59 6,84 6,71
Rotacja zobowiązań 5,69 6,04 6,28 6,48 7,69
Rotacja kapitału pracującego 30,20 6,63 5,55 4,58 8,57

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 95,26 101,95 96,81 93,18 88,05
Cykl należności dni 53,05 48,33 48,11 53,36 54,42
Cykl zobowiązań dni 64,10 60,41 58,14 56,29 47,46

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 3,57 3,73 3,75 3,42 3,44
Rotacja aktywów razem 0,65 0,74 0,75 0,68 0,72