3M Co. (MMM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 893 000 9 530 000 5 038 000 2 451 000 3 233 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 891 000 1 986 000 1 000 000 1 595 000 1 090 000
Należności w tys. USD 4 532 000 9 320 000 4 705 000 4 791 000 5 020 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 523 000 18 070 000 7 948 000 9 222 000 7 244 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,98 1,15 1,35 0,96 1,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 893 000K + $891 000K + $4 532 000K) ÷ $9 523 000K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022