3M Co. (MMM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 893 000 3 589 000 2 984 000 3 359 000 9 530 000 5 733 000 5 500 000 5 137 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 891 000 969 000 971 000 988 000 1 986 000 827 000 1 010 000 933 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 523 000 9 543 000 9 896 000 9 152 000 18 070 000 9 635 000 9 440 000 8 363 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,50 0,48 0,40 0,47 0,64 0,68 0,69 0,73

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 893 000K + $891 000K) ÷ $9 523 000K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022/Q4