Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 211 870 121 407 147 935 203 999 341 108 323 211 301 835 339 207
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 399 10 746 7 804 4 656 4 671 5 161 6 270 5 708
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 98 810 135 241 167 853 42 578 41 665 36 297 52 497 95 805
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,18 0,98 0,93 4,90 8,30 9,05 5,87 3,60

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($211 870K + $3 399K) ÷ $98 810K
= 2,18


Analiza porównawcza

2022/Q4