Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 196 245 277 133 186 419 120 282 251 453 141 102
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 52 827 62 176 30 419 11 347 6 337 5 366
Zysk ze sprzedaży brutto 143 418 214 957 156 000 108 935 245 116 135 736
Koszty badań i rozwoju 36 082 69 012 59 392 55 908 27 863 26 887
Koszty ogólnego zarządu 70 062 57 483 64 435 41 884 37 734 28 653
Zysk operacyjny 3 037 78 895 8 731 -2 833 213 914 66 028
Koszty odsetek netto -247 18 740 19 342 7 315 34 277 11 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 36 011 47 298 -10 538 796 639 173 330 57 231
Podatek dochodowy 41 230 -9 840 -7 553 167 337 30 009 44 675
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -33 361 57 138 -2 985 629 302 143 321 12 556