Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 277 133 186 419 120 282 251 453 141 102
Aktywa razem w tys. USD 1 297 590 1 362 280 1 494 920 1 260 800 671 021
Rotacja aktywów razem 0,21 0,14 0,08 0,20 0,21

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $277 133K ÷ $1 297 590K
= 0,21


Analiza porównawcza

2021