Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 196 245 277 133 186 419 120 282 251 453
Aktywa razem w tys. USD 762 668 1 297 590 1 362 280 1 494 920 1 260 800
Rotacja aktywów razem 0,26 0,21 0,14 0,08 0,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $196 245K ÷ $762 668K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022