Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 78 895 8 731 -2 833 213 914 66 028
Aktywa razem w tys. USD 1 297 590 1 362 280 1 494 920 1 260 800 671 021
Operacyjny ROA 6,08% 0,64% -0,19% 16,97% 9,84%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $78 895K ÷ $1 297 590K
= 6,08%


Analiza porównawcza

2021