Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 341 108 411 186 1 011 530 718 381 201 661
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 671 3 822 63 069 89 185 1 017
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 41 665 100 111 17 002 82 249 238 868
Wskaźnik płynności gotówkowej 8,30 4,15 63,20 9,82 0,85

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($341 108K + $4 671K) ÷ $41 665K
= 8,30


Analiza porównawcza

2021