Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 320 717 442 293 638 959 609 864 0
Aktywa razem w tys. USD 1 297 590 1 362 280 1 494 920 1 260 800 671 021
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,32 0,43 0,48 0,00

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $320 717K ÷ $1 297 590K
= 0,25


Analiza porównawcza

2021