Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 211 870 341 108 411 186 1 011 530 718 381
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 399 4 671 3 822 63 069 89 185
Należności w tys. USD 35 038 91 646 59 064 41 748 55 850
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 98 810 41 665 100 111 17 002 82 249
Wskaźnik płynności szybkiej 2,53 10,50 4,74 65,66 10,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($211 870K + $3 399K + $35 038K) ÷ $98 810K
= 2,53


Analiza porównawcza

2022