Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 62 176 30 419 11 347 6 337 5 366
Zobowiązania handlowe w tys. USD 8 403 3 784 2 420 4 183 2 259
Rotacja zobowiązań 7,40 8,04 4,69 1,51 2,38

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $62 176K ÷ $8 403K
= 7,40


Analiza porównawcza

2021