Ligand Pharmaceuticals, Inc. (LGND)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 277 133 186 419 120 282 251 453 141 102
Property, plant and equipment w tys. USD 20 511 14 434 7 185 5 372 4 212
Rotacja aktywów trwałych 13,51 12,92 16,74 46,81 33,50

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $277 133K ÷ $20 511K
= 13,51


Analiza porównawcza

2021