KBR Inc (KBR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 376 000 1 854 000 1 586 000 1 190 000 1 243 000
Kapitał własny w tys. USD 1 620 000 1 687 000 1 580 000 1 843 000 1 718 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,85 1,10 1,00 0,65 0,72

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 376 000K ÷ $1 620 000K
= 0,85


Analiza porównawcza

2022